Хэрэглэх нөхцөл

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АШИГЛАХЫН ӨМНӨ НУУЦНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЭНЭ МЭДЭГДЭЛИЙГ АНХААРНА УНШина уу.

aimerlab.com ("Бидний", "Бид" эсвэл "Бид") нь бидний өгсөн мэдээллийг агуулсан вэб хуудсуудаас бүрдэнэ. Энэхүү эшлэлд тусгагдсан, ("Нөхцөл") -д орсон бидний нууцлалын үйл ажиллагааны тухай мэдэгдэлтэй хамт Үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрснөөр таны сайтад нэвтрэх эрхийг танд санал болгож байна. Хэрэв энэ гэрээний нөхцлийг санал гэж үзвэл хүлээн зөвшөөрөх нь ийм нөхцөлөөр тодорхой хязгаарлагдана. Хэрэв та энэхүү гэрээний бүх нөхцөл, болзолыг болзолгүйгээр зөвшөөрөхгүй бол та Сайт/Үйлчлүүлэгч болон бусад холбогдох үйлчилгээг ашиглах эрхгүй.

1. ҮЙЛЧИЛГЭЭНД АВАХ

Бид өөрийн үзэмжээр эдгээр Нөхцөлийг хүссэн үедээ мэдэгдэх эрхтэй гэдгийг анхаарна уу. Та Нөхцөлүүдийн хамгийн сүүлийн хувилбарыг хүссэн үедээ хянаж болно. Шинэчлэгдсэн Нөхцөлүүд нь шинэчлэгдсэн Нөхцөлд заасан хувилбарын огноог дагаж мөрдөх болно. Хэрэв та шинэчлэгдсэн нөхцөлийг зөвшөөрөхгүй бол aimerlab.com үйлчилгээг ашиглахаа болих ёстой. Хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш үйлчилгээгээ үргэлжлүүлэн ашиглах нь шинэчлэгдсэн Нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн үг юм.

2. САЙТ/КЛИЕНТИЙН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

Та Сайт/Үйлчлүүлэгчийг боломжтой бол ашиглаж болно. Бид сайт/үйлчлүүлэгч эсвэл ямар нэг онцлог шинж чанарыг баталгаажуулахгүй. Тодорхой функц нь хувилбарын өмнөх хувилбар байж болох бөгөөд зөв ажиллахгүй эсвэл эцсийн хувилбар ажиллахгүй байж магадгүй. Бид эцсийн хувилбарыг мэдэгдэхүйц өөрчлөх эсвэл гаргахгүй байх шийдвэр гаргаж магадгүй. Бид ямар ч үед мэдэгдэлгүйгээр Сайт/Үйлчлүүлэгчийг бүхэлд нь эсвэл аль нэг хэсгийг нь өөрчлөх, устгах, устгах, хязгаарлах, хаах, төлбөр төлөх, өгөх эрхийг нь зогсоох эрхтэй.

3. АГУУЛГА

aimerlab.com сайт/Клиент болон бусад холбогдох үйлчилгээг зөвхөн хувийн зорилгоор ашиглах ёстой. aimerlab.com сайтыг арилжааны зорилгоор ашиглахыг хатуу хориглодог бөгөөд энэ нь шүүхээр шийдэгдэх болно. Хэрэглэгчийн хувийн хэрэгцээнд зориулан татаж авах боломжтой онлайн агуулгын хуулбарыг үүсгэх нь aimerlab.com-ийн цорын ганц зорилго юм ("шударга хэрэглээ"). aimerlab.com-аас дамжуулсан контентыг цаашид ашиглах, ялангуяа агуулгыг нийтэд нээлттэй болгох, арилжааны зорилгоор ашиглахгүй байх нь тухайн татаж авсан агуулгын эрхийг эзэмшигчтэй тохиролцсон байх ёстой. Хэрэглэгч aimerlab.com-ээс дамжуулсан өгөгдөлтэй холбоотой бүх үйлдлийг бүрэн хариуцна. aimerlab.com нь зөвхөн техникийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн үүргийг гүйцэтгэдэг тул контентод ямар ч эрх олгохгүй.

Сайт/Үйлчлүүлэгч эсвэл Сайт/Үйлчлүүлэгч дэх апп-ууд нь гуравдагч этгээдийн вэбсайтууд эсвэл үйлчлүүлэгчидтэй ("Холбогдсон сайтууд/Үйлчлүүлэгч") холбоосыг агуулж болно. Холбоостой сайтууд/Үйлчлүүлэгч нь бидний хяналтанд байдаггүй бөгөөд бид ямар нэгэн Холбоостой холбоотой хариуцлага хүлээхгүй. Холбоостой сайтад агуулагдах аливаа контент эсвэл Холбоотой сайтын өөрчлөлт, шинэчлэлт зэрэг сайт. Бид танд зөвхөн тав тухтай байдлыг хангах үүднээс холбоосыг өгдөг бөгөөд ямар нэгэн холбоосыг оруулсан нь сайтыг дэмжсэн эсвэл түүний операторуудтай ямар нэгэн холбоотой гэсэн үг биш юм. Хэрэглэгч нь aimerlab.com сайтыг ашиглах хууль ёсны эсэхийг шалгах бүрэн хариуцлага хүлээнэ. aimerlab.com нь зөвхөн техникийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Тиймээс aimerlab.com нь aimerlab.com-ээр дамжуулан контент татаж авах зөвшөөрлийн талаар хэрэглэгч болон гуравдагч этгээдийн өмнө хариуцлага хүлээхгүй.

Та дараахь зүйлийг бидэнд илэрхийлж, баталгаажуулж байна: (A) та хувь хүн (өөрөөр хэлбэл, корпораци биш) мөн та заавал биелүүлэх гэрээ байгуулах насанд хүрсэн эсвэл эцэг эхээсээ зөвшөөрөл авсан, мөн та дор хаяж 13 настай эсвэл нас ба түүнээс дээш настай; (B) таны оруулсан бүх бүртгэлийн мэдээлэл үнэн зөв, үнэн зөв байх; Мөн (C) та ийм мэдээллийн үнэн зөвийг хадгалах болно. Мөн та уг үйлчилгээг ашиглах, хандах эрх хуулиар олгогдсон гэдгээ баталж, үйлчилгээг сонгох, ашиглах, ашиглах эрхийг бүрэн хариуцах болно. Хуулиар хориглосон тохиолдолд энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр бус бөгөөд уг үйлчилгээнд нэвтрэх эрх нь тухайн улсын харьяаллын дагуу хүчингүй болно.

4. ХҮРҮҮЛЭХ

Энд агуулагдаж буй аливаа мэдээллийн зөвшөөрөгдсөн хуулбар нь таны хийсэн материалын хуулбар дээр зохиогчийн эрхийн мэдэгдэл, барааны тэмдэг эсвэл aimerlab-ийн бусад өмчийн домог агуулсан байх ёстой. Энэ вэб сайтын програм хангамж болон ашиглалтын лицензийг орон нутгийн хууль тогтоомжоор зохицуулдаг.

5. САНАЛ БОДОЛ

Хэрэглэгчийн үүсгэсэн аливаа контент, үүнд хэрэглэгчийн сэтгэгдэл, санал, санаа болон бусад холбогдох эсвэл хамааралгүй мэдээллийг багтаасан, та эсвэл өөр аль нэг талаас бидэнд илгээсэн цахим шуудан эсвэл бусад мэдүүлэг (таны энэ хуудсанд нийтэлсэн материалаас бусад) Энэхүү Нөхцөлийн дагуу үйлчилгээ) (хамтдаа “Санал хүсэлт”) нь нууц биш бөгөөд үүгээр та бидэнд болон манай охин болон хараат компаниудад өөрийн санал хүсэлтийг ашиглах онцгой бус, нөөц ашигласны төлбөргүй, мөнхийн, буцаагдах боломжгүй, бүрэн дэд зөвшөөрөлтэй эрхийг олгож байна. ямар ч зорилгоор ямар нэгэн нөхөн төлбөр, танд хамааралгүйгээр сэтгэгдэл бичих.

6. НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ

Та aimerlab, түүний салбар, салбар, түншүүд, гуравдагч талын сурталчлагчид болон тэдгээрийн захирлууд, албан тушаалтнууд, агентууд, ажилчид, лиценз эзэмшигчид, ханган нийлүүлэгчдийг аливаа зардал, хохирол, зардал, хариуцлагаас хамгаалж, нөхөн төлж, хор хөнөөлгүй байлгах болно ( Үйлчилгээг ашиглах, эдгээр Нөхцөл эсвэл аливаа бодлогыг зөрчсөн, эсвэл гуравдагч этгээдийн аливаа эрхийг зөрчсөн эсвэл холбогдох хууль тогтоомжтой холбоотой эсвэл үүнтэй холбоотой хуульчийн боломжийн төлбөр гэх мэт, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй.

7. БАТАЛГААНЫ ҮНЭЛГЭЭ

Холбогдох хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээгээр сайт болон контентыг "БҮХ ГЭДЭГ" болон "БОЛОМЖТОЙ" байдлаар хангасан бөгөөд ашиглалт, гүйцэтгэлийн бүх эрсдэл танд үлдэх болно. aimerlab.com, түүний ханган нийлүүлэгчид болон лиценз эзэмшигчид нь худалдаалах, борлуулах чанар, тодорхой зорилгод нийцэх, нэр, чимээгүй таашаал авах, эсвэл хууль ёсны дагуу ямар ч тайлбар, баталгаа, нөхцөл хийгдэхгүй. зөрчихгүй байх. Ялангуяа aimerlab.com, түүний ханган нийлүүлэгчид болон лиценз эзэмшигчид нь Сайт эсвэл Агуулга: (A) таны шаардлагыг хангана гэсэн баталгаа өгөхгүй; (B) тасралтгүй, цаг тухайд нь, найдвартай эсвэл алдаагүй байх боломжтой эсвэл хангагдсан байх; (C) SITE-ээр дамжуулан олж авсан аливаа мэдээлэл, агуулга нь үнэн зөв, бүрэн, найдвартай байх болно; эсвэл (D) үүнтэй холбоотой аливаа согог, алдааг засах болно. Сайтаар дамжуулан татаж авсан эсвэл олж авсан бүх агуулгад хандах нь таны эрсдэлд хамаарах бөгөөд үүнээс үүдэн гарах аливаа хохирол, алдагдлыг та дангаараа хариуцна. Та ЭНЭ НӨХЦЛИЙГ өөрчлөх боломжгүй орон нутгийн хууль тогтоомжийн дагуу нэмэлт эрхтэй байж магадгүй. Ялангуяа орон нутгийн хууль тогтоомжид хуулиар тогтоосон нөхцлүүдийг үгүйсгэх аргагүй тул ТЭДГЭЭР нэр томъёог энэ баримт бичигт тусгасан гэж үзэж байгаа боловч ТЭДГЭЭР хууль тогтоомжид заасан нөхцлүүдийг зөрчсөн тохиолдолд aimerlab.com-ийн хариуцлага нь тухайн хууль тогтоомжийн дагуу, зөвшөөрөгдсөн хэмжээгээр хязгаарлагддаг. .

8. ХОЛБОО БАРИХ

Хэрэв танд үйлчилгээтэй холбоотой асуулт, гомдол, нэхэмжлэл байвал бидэнтэй имэйлээр холбогдож болно. [имэйлээр хамгаалагдсан].